Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2012

Η Αθήνα που χάθηκε...Λεγόταν “Βίλλα Μαργαρίτα”. Ήταν στη γωνία Βασ. Σοφίας και Μεσογείων, εκεί όπου σήμερα είναι το αδιάφορο κτήριο της Εθνικής Τράπεζας (πρώην Κτηματικής) Γκρεμίστηκε κατά τη διάρκεια της χούντας, τη δεκαετία του 1970.Η ‘’εξήγηση” που δόθηκε από το αρμόδιο υπουργείο ήταν [περίπου] ότι “δεν εντάσσεται στην ελληνική αρχιτεκτονική παράδοση, άρα δεν χρειάζεται να χαρακτηριστεί διατηρητέο”…

2 σχόλια: