Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2012

Deux ans...
When I fall in love it will be forever
Or I'll never fall in love.
In a restless world like this is
Love is ended before its begun
And too many moonlight kisses
Seem to cool in the warmth of the sun.
When I give my heart it will be completely
Or I'll never give my heart.
And the moment I can feel that you feel that way too
That's when I fall in love with you.
And the moment I can feel that you feel that way too
That's when I fall in love with you.

η μελωδία είναι εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου