Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2013

Το έθνος της ανθρωπιάς και του πολιτισμού...Καθιστώντας το κράτος και το έθνος σύμμετρα μεγέθη στη θεωρία, (η εθνικότητα) περιορίζει ουσιαστικά σε κατάσταση υποτέλειας όλες τις άλλες εθνότητες που μπορεί να υπάρχουν στο εσωτερικό των συνόρων... ανάλογα λοιπόν με το βαθμό ανθρωπιάς και πολιτισμού του κυρίαρχου σώματος που διεκδικεί όλα τα δικαιώματα της κοινότητας, οι κατώτερες φυλές εξοντώνονται, ή υποδουλώνονται, ή κηρύσσονται παράνομες, ή τίθενται σε κατάσταση εξάρτησης.

Λόρδος Άκτον, 1862

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου