Κυριακή, 15 Μαΐου 2011

Η πρώτη ελληνική απογραφή


Οι Χιώτες που γλίτωσαν από τη σφαγή του 1822 και διασκορπίστηκαν, υπήρξαν η πρώτη πληθυσμιακή ομάδα που καταγράφηκε. Προφανής στόχος ήταν η τροφοδότηση της πανευρωπαϊκής συγκίνησης. Το υπουργείο εσωτερικών ανέλαβε να τους απαριθμήσει και να διακρίνει τα οργανά, τις χήρες, τους άνδρες κλπ και το όνομα, την τέχνη, το επάγγελμα και τη στάση του καθενός. Οι 20.000 (από τους 117.000 πριν από την καταστροφή) κλήθηκαν να παρουσιαστούν στις κεντρικές αρχές.

1 σχόλιο: